ЕХОГРАФ „SIEMENS Sonoline SI-450“

ЕХОГРАФ „SIEMENS Sonoline SI-450“

Ултразвуков апарат с доказани качества, оборудван с конвексен трансдюсер 3,5 мхц., доплер и софтуер за рутинна диагностика в акушерството и гинекологията, за изследване на кръвоносните съдове и органите в коремната кухина и ретроперитонеума.