<li style=БЕЗПЛАТНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ">

 • БЕЗПЛАТНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
 • ГАРАНТИРАНИ ОТ НЗОК
  по договор № 020241 с д-р Георгиев срещу  съответния „тип направление” от ОПЛ или специалист  + потреб. такса, с изключение на  освободените  ЗЗОЛ.

  • Абдоминална 2D ехография
  • Трансвагинална 2D ехография
  • Профилактични прегледи,/планови-ОПЛ/
  • Консултативни гинекологични прегледи
  • Регистрация и диспансерно наблюдение
  • Наблюдение върху протичането на нормална бременност и бременност с риск
  • Профилактични прегледи при жени с повишен риск от злокачествени заболявания на маточната шийка по програма ”рискови групи”
  • Консултативни прегледи преди поставяне на противозачатъчни  „спирали”
  • Поставяне на маточни и вагинални песари за корекция на статични проблеми
  • Не оперативно отстраняване на вътрематочни противозачатъчни средства,/спирали / и вл.гривни.*
  • Поставяне или екстракция на влагалищна тампонада
  • Поставяне на медикаменти във влагалището и химическа коагулация*
  • Отстраняване на чуждо тяло от влагалище
  • Полипектомия с хистология на биологичния материал*
  • Вземане на материал за цитологично изследване
  • Вземане на материал за бактериологично изследване
  • Пробна ексцизия на материал от влагалищна стена или шийка*
  • Инфилтрационна аналгезия, /упойка/
  • Външно изследване и обучение за самоизследване на млечни жлези
  • Адхезиолиза на влагалище и налагане на кръвоспиращ шев*
  • Експертиза за сексуално насилие *
  • Въвеждане, промиване и смяна на уретрален катетър
  • Обработка на оперативна рана и отстраняване на хирургични материали, /шевове/ *
  • Лечебна влагалищна промивка
  • Медицинско освидетелстване, медицинска бележка, медиц. удостоверение*
  • Експертиза на трудоспособност с издаване на болничен лист до 14 дни.
  • Подготовка на документи за ЛКК
  <li style=ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ">

 • ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
 • МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЗАПЛАЩАНИ ОТ ПАЦИЕНТКАТА,
  извън договора с НЗОК

  /след информирано съгласие/

  • 3D/4D Eхография, /абдоминална и ендовагинална/ на органите в малкия таз
  • 3D/4D Ехография с фетална морфология в 19-22 г.с. и биохимичен/„Даун“-скрининг/ в 11-14 г.с..и 15-19 г.с./
  • Ехография с морфология и биохимичен скрининг в 15-19 г.с. за жени под 35 години,/над 35 год. е безплатен/.
  • Доплерова диагностика *
  • Ехография на млечна жлеза*
  • Документиране на ехографския преглед на електронен носител
  • Регистрация на детските сърдечни тонове с „фетален доплер”, /мобилен/ най-малко 2 мин.
  • Функционално изследване на застрашен плод с фетален монитор,  „Нон стрес тест”
  • Електро кардио графия, /ЕКГ/ с разчитане
  • Вземане на цервикален секрет за „ДНК“ изследване и „Течно базирана цитология“
  • Изследване проходимостта на маточните тръби с апарата на „Шулце” под ехографски контрол *
  • Колпоскопия и цервикоскопия с прицелна биопсия от съмнителен участък + хистология*
  • Видео-колпоскопия с копиране на информацията на електронен носител
  • Ендометриална, аспирационна биопсия + хистологично  изследване + консуматив*
  • Лечение на остри кондиломи ,/диатермо-коагулация и оперативно с инфилтрационна  анестезия/
  • Тъканно-деструктивно, високо честотно електро лечение на доброкачествени новообразувания на маточната шийка, /обгаряне на „раничка”/
  • Химическа коагулация на доброкачествена ектопия на маточната шийка, /лечебно  туширане със „Солкогин” или „Ваготил”/
  • Поставяне на спирала „МИРЕНА”
  • Микроскопия на влагалищна цитонамазка, /нативна и оцветена по „Грам”/
  • Куриерски услуги за разстоянията над 3 км.
  • Консумативи,  /транспортни хр.среди, тампони, контейнери, серуми, китове, сетове/.
  • Издаване на документи по желание
  • Консултация, устна и по документи